Minden jog fenntartva. (Copyright © 1998-2016 Vállalkozási Akadémia)

A honlap tartalmaz olyan külső weboldalakra mutató hivatkozást is, amelyet szintén a Vállalkozási Akadémia tulajdonol és üzemeltet (Önműködő Cég - www.onmukodoceg.hu), így arra is az alábbiak érvényesek.

A Vállalkozási Akadémia webhelyein minden logo, védjegy, szlogen - különösen a "…hogy megvalósítsuk, amire vállalkozunk!", a "Gondolkodom, tehát leszek!", az "Önműködő Cég", az "Önműködő Munka", - amely látható, olvasható, a Vállalkozási Akadémia bejegyzett, vagy bejegyzés nélküli szellemi terméke, tulajdona.
Ön nem továbbíthatja, terjesztheti, módosíthatja, használhatja a webhelyek tartalmát, (beleértve a szöveget, grafikai elemet, képet, médiát) köz -, vagy kereskedelmi célból, csak kizárólag a Vállalkozási Akadémia előzetes és írásos engedélyével.
A böngészés során az Ön IP-címét, böngészőjének típusát, illetve a hozzárendelt 'cookie' azonosítót naplózzuk. Ezen adatokat kizárólag a honlap karbantartásához, saját statisztikai kimutatásokhoz, a honlap fejlesztéséhez tároljuk és dolgozzuk fel, valamint a rendeltetésszerű (szerződésszerű) használatot ellenőrizzük.

Az Önműködő Cég (www.onmukodoceg.hu) szolgáltatásokhoz, szükség van az Ön adatainak megismerésére is. Ezeket az adatokat Ön nem köteles weboldalunkon megadni, azonban az adott szolgáltatást csak a kért adatok megadása után veheti igénybe.
Az adatkezelést mindenkor a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végezzük. Az adatokat adatbázisban tároljuk, és csak saját statisztikai céllal használjuk fel.
Az adatokat védett környezetben tároljuk, és technikai, valamint szervezeti megoldásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy azokat illetéktelenek ne ismerhessék meg. Az adatokat harmadik fél részére kizárólag az Ön beleegyezésével adjuk ki - amihez előzetes engedélyét kérjük.

A Vállalkozási Akadémia a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási és Etikai Kódexét magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vállalkozási Akadémiához és az Önműködő Cég (www.onmukodoceg.hu) szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogszabályok a következők (amelyekre kattintva azokat külső helyen, részleteiben is megtekinthet):

- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

- 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

-
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

-
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

-
A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata.

Copyright © 1998 Vállalkozási Akadémia